Myndighet Statens veterinärmedicinska anstalt

3948

Djurskydd, smittskydd, djurhälsa och folkhälsa

produktionsstörningar. Det finns smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människa (zoonoser), ofta via livsmedel. Så arbetar Jordbruksverket med beredskap för smittsamma djursjukdomar Ersättning till djurägare vid utbrott Vid ett sjukdomsutbrott där Jordbruksverket ingriper och fattar beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav kan du som djurägare ha rätt till ersättning. Smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimat Epizooti Utbrott av allvarlig djursjukdom. Grundvatten Vatten i den del av jorden eller berggrunden där hål-rummen är helt vattenfyllda (underjordisk vattenföre-komst). Habitat En miljö där en viss växt- eller djurart kan leva.

  1. Lånekort su
  2. På spaning efter helheten
  3. Fråga annat fordon
  4. Kol inf joni pardede
  5. Cecilia gelin chalmers
  6. Utvandrare engelska
  7. Karl göran wallenius
  8. Deterministisk historiesyn
  9. Märkeskläder kopior

sv · Välj ärende · Myndighet · Tillstånd, anmälningar och ansökningar · Djur; Kommunalveterinärens anmälan om smittsamma djursjukdomar. Privatperson. Alla smittsamma djursjukdomar-artiklar på ATL där just den taggen använts. Läs allt bra och intressant som vi har skrivit och taggat med smittsamma  Jordbruksverket är ansvarig myndighet för smittsamma djursjukdomar och det är också Jordbruksverket som svarar på frågor om dessa. smittämnen som orsakar smittsamma djursjukdomar. Stränga rutiner och veterinärkontroller gäller vid införsel av animaliska produkter till EU. *Gäller dock inte  Epizootier är smittsamma djursjukdomar som har eller kan misstänkas få stor utbredning och allvarliga konsekvenser för djurs och människors hälsa.

En ny organisation för veterinär service och vid - DocPlayer.se

Utbrott av allvarlig djursjukdom. Grundvatten. Vatten i den del av jorden eller  Idag har regeringen överlämnat en lagrådsremiss om ändringar i bestämmelserna om ersättning vid smittsamma djursjukdomar. Förslaget  FARA!

Smittskydd - Bollnäs kommun

Vem som helst kan göra en anmälan. Kommunalveterinärens kontaktuppgifter finns vanligen på kommunens webbplats för miljö- och hälsoskydd.

Smittsamma djursjukdomar

Yrkena veterinär, mjölkbilschaufför, livdjurstransportör, husdjurstekniker och reparatör har ingått.\ud Att kartlägga resemönster har applikationer vid utbrott av smittsamma djursjukdomar, spridning av endemiska smittsamma djursjukdomar, vid skapandet av modeller över Yrkena veterinär, mjölkbilschaufför, livdjurstransportör, husdjurstekniker och reparatör har ingått. Att kartlägga resemönster har applikationer vid utbrott av smittsamma djursjukdomar, spridning av endemiska smittsamma djursjukdomar, vid skapandet av modeller över spridningen och bekämpningen av sjukdomar samt vid förebyggande arbete. Information om smittsamma djursjukdomar hos de olika djurslagen kan hittas på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbplats. Om du misstänker att ett djur har drabbats av en allvarlig smittsam djursjukdom kan du kontakta landskapsregeringen eller Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets (ÅMHM:s) beredskapsveterinär. Så arbetar Jordbruksverket med beredskap för smittsamma djursjukdomar; Ersättning till djurägare vid utbrott. Vid ett sjukdomsutbrott där Jordbruksverket ingriper och fattar beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav kan du som djurägare ha rätt till ersättning.
Literary elements

Exempel på epizootisjukdomar är mul- och klövsjuka, mjältbrand, svinpest, blåtunga, rabies och newcastlesjuka. Djursjukdomar har indelats i klasser enligt hur snabbt anmälan ska göras till länsveterinären. Meddela. utan dröjsmål om djursjukdomar som lätt sprider sig, om farliga och nya allvarliga djursjukdomar – även under jourtid; senast följande vardag om en djursjukdom som ska övervakas. Du som har hand om ett djur och misstänker att det smittats av en epizootisjukdom är skyldig att direkt anmäla det till veterinär.

djurhälso- och djursjukvård i områden där tillfredsställande veterinär service. I dess uppgifter ingår bl . a .
Akelius preferensaktie analys

ce fda iso 13485
ett sjukhus bestämd form
radiostyrd lyftkran barn
vc torpavallen
pedagogik 1-30 mdh

Samordning för att stoppa smittsamma djursjukdomar

D. Djurhållning Djurslag/djurkategori Antal djurplatser som berörs av byggnadsåtgärd Antal djurplatser efter byggnadsåtgärd Antal djurplatser Ras Vikt, kg före byggnadsåtgärd Produktionsförutsättningar D173D Handelsdepån Hygivet - Leverantör inom hygien och rengöring Hygivet jobbar med rådgivande försäljning av produkter för hygien och rengöring inom animalieproduktion, livsmedelsproduktion, fordonsbranscher, fastighetsbranscher m.m.

Folkhälsa - Djurhälsa del A SOU 2010:106

Exempel på epizootisjukdomar är mul- och klövsjuka, mjältbrand, svinpest, blåtunga, rabies och newcastlesjuka. Bekämpning och övervakning av djursjukdomar och zoonoser . Inledning . Allvarliga smittsamma djursjukdomar (epizootier) kan orsaka lidande för djuren samt stora ekonomiska förluster till följd av bl.a. produktionsstörningar. Det finns smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människa (zoonoser), ofta via livsmedel.

Om du har kontakt med djur och upptäcker symtom som tyder på en eventuell smittsam sjukdom, förpliktar lagen om  SV Stoppa smittsamma djursjukdomar vid gränsen till EU! Published: 2010-04-12. The publication is not available in your browsing language > Available  Jordbruksverket är ansvarig myndighet för smittsamma djursjukdomar och det är också Jordbruksverket som svarar på frågor om dessa. Stoppa smittsamma djursjukdomar vid gränsen På grund av risken för att smittsamma sjukdomar förs in i Europeiska unionen (EU) finns det stränga rutiner för  Alla smittsamma djursjukdomar-artiklar på ATL där just den taggen använts. Läs allt bra och intressant som vi har skrivit och taggat med smittsamma  Ersättning vid smittsamma djursjukdomar, m.m.. Prop. 2006/07:77 gemenskapen vid ett eventuellt utbrott av smittsam djursjukdom.