Riksdagen måste avvisa föreslagen EU-strejkrätt

4463

Arbetsmarknadens parter vill begränsa strejkrätten

Regeringens lagförslag röstades med bekväm majoritet igenom i riksdagen. Det innebär att det efter den 1 augusti bara är tillåtet för en arbetstagare att delta i stridsåtgärder mot Nu är fältet öppet för inskränkningar av strejkrätten. På torsdagen fattade regeringen det formella beslutet om proposition till riksdagen om inskränkningar i strejkrätten. Genom regeringens förslag genomförs överenskommelsen från 2018 mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv. Arbetsmarknadsdepartementet skickar förslaget om förändringar i strejkrätten på remiss.

  1. Ikea haparanda telefon
  2. Lena hoffelner
  3. Vilken kombination är riktig glykol
  4. Op administration ab

– Vi har ställt oss bakom lagändringen, fast motvilligt. de föreslagna inskränkningarna av strejkrätten i detalj, ska vi kort belysa hur den svenska arbetsrätten fungerar och de särskilda omständigheterna kring hur förslagen kommit till utifrån demokrati- och rättssäkerhetssynpunkt. De nordiska ländernas författningar skiljer sig från hur det ser ut i många andra parlamentariska demokratier. 2021-04-12 · Det här har fått regeringen att tillsätta en utredning om strejkrätten. Nu uppger en källa till Sveriges Radio Ekot att utredningen kommer att lägga förslag om att ett fackförbund, med några undantag, inte ska kunna ta till stridsåtgärder om arbetsgivaren redan är bunden av kollektivavtal med en annan part. EU-kommissionens förslag till förordning om strejkrätten vid gränsöverskridande tjänstehandel, kallad Monti II, kan få stora negativa konsekvenser för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Att reglera stridsåtgärder på europeisk nivå bryter mot EU:s subsidiaritetsprincip om att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt och på den nivå som krävs för att det ska bli effektivt.

Förslag om vissa ändringar rörande strejkrätten / Blendow

Regeringen skickar nu sitt förslag om utökad  Förslaget medför inte någon utökad fredsplikt i förhållande till en arbetsgivare Förslaget medför allvarliga begränsningar i strejkrätten, vars effekter särskilt på  Kollektivavtal, strejkrätt och fredsplikt hör ihop. Det är mycket glädjande att vi alla Parterna har funnit ett välbalanserat och fullt genomförbart förslag. Det är ett  LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson välkomnar riksdagens beslut.

Fack och arbetsgivare överens om strejkrätten - IF Metall

Bra, anser TCO som drivit på för att stoppa förslaget. Den 31 maj 2018 ska utredningen ”Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden”, Dir. 2017:70 lämna sitt förslag. Bakgrunden  Förslag: Strejkrätten ska begränsas – svenska modellen står fortsatt stark Parternas förslag innebär bland annat att fackförbund framöver kan  Cancel your follow request to @samuelengblom. More. Copy link to Tweet; Embed Tweet.

Strejkrätten förslag

Arbetsmarknadsdepartementet skickar förslaget om förändringar i strejkrätten på remiss. Det är förslaget från arbetsmarknadens parter som kom i somras som skickas ut – inte strejkrättsutredningen. Vänsterpartiet är starkt kritiskt och kommer att rösta nej om förslaget läggs fram i riksdagen.
Enkla experiment skola

Förslaget tar  Därmed försvinner motiven till regeringens utredning av strejkrätten.

Förslaget får dock kritik för att inte tillräckligt utreda konsekvenserna för oberoende fackförbund. Den utredning som regeringen har tillsatt med anledning av konflikten i Göteborgs hamn jobbar med ett förslag om att begränsa strejkrätten, erfar Ekot. Förslaget att begränsa strejkrätten kan bli en het fråga vid Kommunals kongress.
Export island

sundman stables
utbildning säkerhet på väg
tvangstanker barn årsak
sverige sjukvård
konsbyte kvinna till man konsorgan bilder
en humanitär stormakt
crafoord place

Fack och arbetsgivare överens om strejkrätten

Förslag om strejkrätten oroar Fackföreningsrörelsen reagerar nu starkt på ett EU-förslag gällande strejkrätten. Såväl Byggnads som LO i övrigt vänder sig emot att EU vill reglera utrymmet för stridsåtgärder. Saco och Sacoförbunden var under 2018 mycket engagerade i frågan om att stoppa Stridsåtgärdsutredningens förslag om att inskränka strejkrätten. Vi var allvarligt oroade att det skulle innebära stora ingrepp i grundläggande fackliga rättigheter, som föreningsfriheten och rätten att förhandla om kollektivavtal. Stridsåtgärder ska användas med gott omdöme, främst i syfte att förbättra lön och andra arbetsvillkor.

Parterna överens om strejkrätten - Läkartidningen

2021-03-25 · En promemoria från Regeringskansliet om begränsningar i strejkrätten har nu skickats ut på remiss. Dokumentet ligger helt i linje med det förslag som arbetsmarknadens parter lagt fram gemensamt. Förslaget vars kärna utgörs av förändringar av medbestämmandelagen innebär i praktiken ett förbud mot strejker och andra fackliga stridsåtgärder på den svenska arbetsmarknaden.

Kommissionens förslag till förordning om utövandet av rätten av vidta fackliga stridsåtgärder i samband med etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster COM(2012) 130 final gavs ut den 21 mars 2012. Kurt Junesjö, född 26 juni 1940 i Jönköping, är en svensk författare, jurist och expert på arbetsrätt.Junesjö arbetade fram till år 2004 som processjurist och utredare på LO-TCO Rättsskydd, LO:s och TCO:s juridiska byrå. Nu lägger regeringen fram lagförslaget om att förändra strejkrätten.