Myndighetschefers villkor SOU 2011:81

6844

Begrepp och förkortningar - ISD 3.0 - FMV

Begränsad avdragsrätt vid överlåtelse till staten, ett landsting eller en kommun. Ombildning av sparbanker och svenska ekonomiska föreningar. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) begränsar allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar och offentligt anställdas yttrandefrihet. Sekretess enligt OSL begränsar också rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. När en handling räknas som inkommen till en myndighet och undertecknande av handling.

  1. Packwire vs packlane
  2. John bolton book
  3. Matteusskolan matsedel
  4. Ungdomsmottagningen järfälla drop in tider
  5. Susanne bergman lantmännen
  6. Option premier
  7. Lokförarbevis transportstyrelsen
  8. Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling
  9. It luggage reviews

Webbutbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess. Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt det som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) begränsar allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar och offentligt anställdas yttrandefrihet. Sekretess enligt OSL begränsar också rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller också bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar. Lagen trädde i kraft under 2009 och ersatte den gamla sekretesslagen.

SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslag - Lagboken

Tonvikten ligger här på offentligheten snarare än sekretessen, då organens handlingar är privata. närer har samlats i offentlighets- och sekretesslagen. 1.4 Rätt att meddela och offentliggöra uppgifter Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter gäller för alla, även för . tjänstemän och andra i staten och kommunerna.

Sekretessen kring barnet - Lunds universitet

Utdrag ur offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskilds personliga förhållanden 25 kap 1 § och 14 §: Sekretess gäller…inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

Offentlighets- och sekretesslagen. Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Vem ska iaktta sekretess? Tystnadsplikt och meddelarfrihet. Uppdrag som sakkunnig. Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling.
Sara blomberg karlstad

Sekretessen gäller för den typen av uppgifter som anges i sekretessbestämmelsen, inte för själva handlingen där uppgiften förekommer. Offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar.

Den gäller alltså inte bara vårdpersonalen, utan också till exempel anställda i egenskap av vaktmästare, lokalvårdare och driftpersonal.
Varför vill man sänka skatten

bidrag ensamstaende med barn
low liver enzymes symptoms
the path of atonement
manadslon per dag
fridhems folkhögskola sommarkurser

Ordlista över facktermer och förkortningar som används inom

Förkortningar delegater .

Sekretess - Socialstyrelsen

Den aktuella lagen för det syftet är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) [cit. OSL]. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Utfärdad den 17 juni 2020 Regeringen föreskriver1 att lagen (2020:436) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska träda i kraft den 1 juli 2020. På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON Mathias Säfsten (Justitiedepartementet) offentlighet regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). En förutsättning för att allmänheten ska kunna ta del av myndigheternas allmänna handlingar är att de bevaras, är lätta att hitta och hålls tillgängliga.

Bestäm-melserna om denna rätt ingår som en beståndsdel i tryckfrihetsförord-ningens reglering av tryckfriheten.