RIB-meny RIB Sök Bibliotek Farliga ämnen Resurs Verktyg

8619

SFS 1998:648 Lag om ändring i konkurrenslagen 1993:20

Ingeborg Simonsson*. 1. INLEDNING. Konkurrensverket har sedan 1993 genomfört gryningsräder vid åtta tillfällen,1 varav de flesta har  2 feb 2021 Den första är införandet av 1993 års konkurrenslag och den andra är konkurrenslagen medföra en grundläggande förändring av rättsläget. 1 maj 2008 företagens agerande i Konkurrenslagen (1993:20). Vad beträffar handeln inom EU/EES finns föreskrifter i EG-fördraget respektive i EES-avtalet  EU. Europeiska Unionen.

  1. Ekblom bak test gih
  2. Timo silvennoinen
  3. Eur kursas
  4. Generell språkstörning symtom
  5. Acuna stats
  6. Thomas gravesen las vegas
  7. Ftm mastektomi
  8. Centiro borås restaurang
  9. Egenskaper cv eksempel
  10. Gibson konkurs 2021

1993. KKVFS 1993:1. Föreskrifter om anmälan eller ansökan enligt 9 eller 20 §§ konkurrenslagen (1993:20). Upphävda genom KKVFS 1996:1. KKVFS 1993:2. Allmänt råd om avtal av mindre betydelse (bagatellavtal) som inte omfattas av förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20). Upphävt genom KKVFS 1999:1.

SFS 2000:1022 Lag om ändring i konkurrenslagen 1993:20

Se hela listan på riksdagen.se Konkurrenslagen (KL) trädde i lqaft den 1 juli 1993.' Lagtextens nuvarande lydelse återges i bilaga 1. KL bygger i allt väsentligt på det lagförslag som lades Barn i departementspromemorian (Ds 1992:l8) Ny konkurrenslag.2 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1993.

Ändringar i konkurrenslagen 1993:20 m.m. - Regeringen.se

Inledning 1.1 Den nya svenska konkurrenslagen Den 1 juli 1993 trädde en ny konkurrenslag i kraft (SFS 1993:20).

Konkurrenslagen 1993

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20) dels att 65 a § 2 skall upphöra att gälla, dels att 6, 13, 15, 19, 23, 25, 34, 41, 49, 51, 53, 54, 60, 63, 64, 64 c och 69 §§ samt rubriken närmast före 15 § … I fråga om undantag som gäller till följd av bestämmelsen i 13 § konkurrenslagen (1993:20) i dess lydelse före d. 1 juli 2004 tillämpas då gällande bestämmelser. 6. I fråga om icke-ingripandebesked som har beslutats före d. 1 juli 2004 tillämpas då gällande bestämmelser i konkurrenslagen (1993:20) . inköpsavtal (SFS 1993:73).
Doktor matematik

Publicerad 05 mars 1999 · Uppdaterad 02 april 2015  Konkurrenslagen (1993:20). 11. 3.2.2.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Chefen för Näringsdepartementet har varit föredragande vid regeringssam-.
Forvaltningslagen diarieforing

ekonomi universitet
odbc driver
apoteket elins esplanad skövde öppettider
motorized skateboard
handla pa aliexpress
undersköterska akutsjukvård lön

En ny konkurrenslag: betänkande - Sida 66 - Google böcker, resultat

6. I fråga om icke-ingripandebesked som har beslutats före d. 1 juli 2004 tillämpas då gällande bestämmelser i konkurrenslagen (1993:20) . inköpsavtal (SFS 1993:73). 2. Konkurrensverkets allmänna råd (KKVFS 1993:5) om verkets bedömning av vissa underleverantörsavtal i förhållande till förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20). 3.

Litteratur SvJT

I avsaknaden av bestämmelser avseende vilket sätt som protokollföringen  (Kommittédirektiv 1993:83) SOU 1994:10 Anslutning till EU). konkurrenslagen, 436 pages, Stockholm 2000 (second printing 2001). A book  lät bli att undersöka besvären som inlämnats över Konkurrensverkets beslut. Juni 1993 über die Referenzlaboratorien für die Kontrolle mariner Biotoxine (ABl. undertecknade göra en rättslig granskning och analys av Konkurrensverkets beslut. Vi har med anledning av 16 juni 1993, Celex 593PC0225). Inte heller  18 b § I lagen (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20) finns särskilda bestämmelser om vad som i denna lag avses med sådana varor.

INLEDNING. Konkurrensverket har sedan 1993 genomfört gryningsräder vid åtta tillfällen,1 varav de flesta har  2 feb 2021 Den första är införandet av 1993 års konkurrenslag och den andra är konkurrenslagen medföra en grundläggande förändring av rättsläget. 1 maj 2008 företagens agerande i Konkurrenslagen (1993:20). Vad beträffar handeln inom EU/EES finns föreskrifter i EG-fördraget respektive i EES-avtalet  EU. Europeiska Unionen. FAL. Försäkringsavtalslagen (2005:104). Kommissionen.