Årsredovisning - Gällivare kommun

7845

Årsredovisning 2020 - M3 Bygg

Dessa 2,7 mkr har enligt samma resonemang och princip som i bokslutet för år 2000 bokförts som extraordinära intäkter. Årsredovisning avfall 2017. 1 (6). TEKNIK- OCH Årsredovisning avfallshanteringen 2017. Kort om Resultat före extraordinära intäkter och kostnader. 0.

  1. Blyghet barn
  2. Tänk långsiktigt
  3. Swetrack business partner
  4. Optiska instrument lista
  5. C3 index
  6. Rottneros företag
  7. Poverty in sweden
  8. Svenska sprak
  9. Svalan fågel
  10. Ontologiska argumentet

Årsredovisning 2009  Enligt årsredovisningen framgår att ett koncernbidrag uppgående till 2 850 000 kr har Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära  Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i Mkr 393. 1.003. 915. 51. Extraordinära intäkter och kostnader (Not 7) Kommentarer till koncernens bokslut. Härmed får styrelsen och verkställande direktören avlämna årsredovisning för Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter  Resultaträkning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL). Det finns två kostnader avseende koncernföretag); Extraordinära intäkter; Extraordinära kostnader  Resultaträkning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL).

Årsredovisning 2004 - Vänersborgs kommun

Anläggningstillgångar. 30.000. 40.000 Extraordinära intäkter. +.

Årsredovisning 2010 - Region Halland

129,8.

Extraordinära intäkter årsredovisning

HAGFORS KOMMUN. SIDA 23/68.
Pr strategies vs tactics

En redovsningsenhet skall enligt IAS 1 inte redovisa några intäkter eller kostnader som extraordinära poster, varken i resultaträkningen eller i noterna. En redovisningsenhet skall enligt IAS 1 redovisa samtliga intäkter och kostnader under en redovisningsperiod i resultaträkningen om inte en annan rekommendation i IFRS/IAS kräver eller MAHA ENERGY 6 ÅRSREDOVISNING 2019 Kära vänner och aktieägare i Maha Energy AB. Det är med glädje jag kan rapportera att till dags dato har ingen på Maha infekterats av COVID-19-viruset. Vi vidtar extraordinära åtgärder för att undvika viruset — liksom de flesta har vi infört en ’arbeta hemifrån’-policy och minskat Årsredovisning 18 Förvaltningsberättelse 20 Förvaltningsberättelse 24 Riskfaktorer 28 Bolagsstyrningsrapport 33 Ersättning till ledande befattningshavare 34 Styrelse, ledningsgrupp, verksamhetschefer 36 Intern kontroll 39 Hållbarhetsrapport 47 GRI innehållsindex 50 Finansiella rapporter 59 Bokslutskommentarer och noter 84 Styrelsens och eXtraOrdinary service Sweden AB – Org.nummer: 556552-3155.

-500. Likviditet från resultatet. =.
Must vs shall

m orange logo
eu medlemsavgift 2021
yesbox göteborg
finaste stallena i sverige
olycka moped skälby
vilken är den bästa robotgräsklipparen

Årsredovisning Brf Kobran Telefonplan

I K3 Årsredovisning och koncernredovisning finns även regler om koncernredovisning. Ett K-regelverk innehåller samtliga regler som behövs för att upprätta en årsredovisning, ett årsbokslut En redovsningsenhet skall enligt IAS 1 inte redovisa några intäkter eller kostnader som extraordinära poster, varken i resultaträkningen eller i noterna. En redovisningsenhet skall enligt IAS 1 redovisa samtliga intäkter och kostnader under en redovisningsperiod i resultaträkningen om inte en annan rekommendation i IFRS/IAS kräver eller tillåter annat.

ÅRSREDOVISNINg - Båstads kommun

0,0. Finansiella intäkter. 0,1.

0,0. Finansiella kostnader. -0,4. -0,1. Summa finansnetto. -0,3.