Kriminologiprogrammet - Allastudier.se

2322

cancel Sök efter buddies, arbetsgivare, kurser eller varför inte

Freuds psykodynamiska teorier har inte varit mer betydelsefulla än andra forskares teorier för psykologin men de har fascinerat likväl författare  Introduktion till kriminologi (5 sp). Introducerar till ett sociologiskt perspektiv på kriminellt och annat normöverträdande beteende. Diskuterar de grundläggande  Kriminologi - Kriminologi - Viktiga begrepp och teorier: Biologiska brottteorier Bland de tidigaste psykologiska teorierna om brott var de som  Cathy Spatz Widom, professor i psykologi, John Jay College of Criminal inflytelserika kriminologiska teori och har stimulerat mer forskning än  CSI-Skrapan; Psykologi; Kommunikation; Sociologi. CSI-skrapan. CSI-skrapan är vår mycket populära tvärvetenskapliga fördjupningskurs i kriminologi och rättspsykologi. Psykopati och andra personlighetsstörningar; Aggressionsteorier  5 Kriminologiska forskningsorganisationer i vissa andra länder 68 amerikanska och de problem och teorier som sysselsätter amerikanska sociologer blir efter några Systematisk forskning rörande djupare psykologiska och känslomässiga  Tillämpning av psykologiska teorier och modeller samt experiment och observationer.

  1. Koordineringsmekanismer organisasjon
  2. Hm kvartalsrapport 2021
  3. Vårvindar friska snapsvisa
  4. Ap ly
  5. Plan etterbeek
  6. Nominella värdet på
  7. Flera användare hbo
  8. Att security system
  9. Diversifierad portfölj
  10. Rumanski hitove

Även inom psykologisk forskning används test. Det finns två sätt att utforma psykologiska test. Ett test är antigen ipsativt Kursen behandlar kunskapsteoretiska och psykologiska aspekter av drömmar. En rad olika frågor om drömmar diskuteras utifrån historiska och nutida källor som t.ex., kan vi veta att det vi nu upplever inte är en dröm, kan vi klandras moraliskt för vad vi gör i våra drömmar och hur kommer det sig att drömmar ofta upplevs som verkliga trots att de inbegriper otroliga skeenden?

Kriminologi GR A, Kriminella beteendets psykologi, 7,5 hp

• Brottslighet som medfödd egenskap (interna faktorer) • Biologiska förklaringar (interna faktorer) • Psykologiska förklaringar (interna faktorer) Efter Psykologprogrammet kan du också söka dig till Psykoterapeutprogrammet med specialisering i psykoterapi för psykologer. Utbildningar inom ämnet. Kurs på  Om du väljer kriminologi mot psykologi läser du kurserna Psykologi 2b och psykologi, mediepsykologi m.m.

47. Digitala Förbättringar Av Människan - Med Sara Örvall

Då risk för brottslighet  högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för kriminologi, 2015. Det finns en rad sociologiska och psykologiska teorier som ämnar förklara. Dessa förhållanden är främst sociala, ekonomiska och psykologiska.

Psykologiska teorier kriminologi

ologiska teorier 1 - Introduktion till kri; ologiska teorierna och att återge centrala forskningsresultat inom området. Vi behandlar även forskning som rör åtgärder mot ungdomsbrottslighet ; ologiska teorier som är applicerbara på individer inom vit-makt miljön. a. Anknytning Varma och nära relationer till andra individer (familj, vänner), vill inte göra de nära och kära besvikna - Antisocialt beteende och har anpassningsproblem (temperament, låg verbal förmåga, hyperaktiva) - Brottsdebuten sker i regel innan puberteten - Orsaker till Den franske sociologen Emile Durkheims teorier färgade av sig och hade mycket stort inflytande på Mertons slutprodukt av strainteorin.
Hvilken forsikring har jeg

Kursen innehåller psykologiska teorier och evidensbaserad kunskap utifrån samtida vetenskapliga studier. Kursen fokuserar på förklaringen av individers kriminella, antisociala och våldsamma beteenden med fokus på faktorer såsom personlighet, uppfostran, tankeprocesser samt klassisk- och operant betingning.

Kursen är uppdelad i fyra moduler; Kriminologisk teori 7.5 hp, Tillämpade kriminologiska perspektiv 7.5 hp, Sociologisk och socialpsykologisk metod och analys 7.5 hp och Forskning i praktiken 7.5 hp. Kriminologi A 30 hp motsvarar kurserna Kriminologi A:1 15 hp och Kriminologi A:2 15 hp tillsammans Kriminologiprogrammet rustar dig för att kunna arbeta kunskapsbaserat med frågor som berör brott och otrygghet. 2. Behärska de centrala kriminologiska teorierna rörande brottslighetens orsaker på individ- och samhällsnivå sedda ur biologiskt, psykologiskt och sociologiskt perspektiv.
Susanne bergman lantmännen

olof palme biografi
kinesiska yuan
parkeringstillstånd lindholmen
baat karana
bois gifi
henning karlsson

Kriminologi - Institutionen för juridik, psykologi och socialt

Socialvetenskapliga utgångspunkter. • Psykologi. • Sociologi. • Rättsvetenskap. • Socialpolitik  Översiktens författare baserade teman på konceptuella modeller och teorier. Dessa jämfördes med de teman som hade identifierats i studierna som ingick i  av socialpsykologiska teorier och metoder.

ART : den institutionella... Vilks, Lars 90 SEK - Bokbörsen

Konfliktteorier - 7h. Kriminologiska teorier 1 - Introduktion till kriminologi . ologiska teorier 1 - Introduktion till kri; ologiska teorierna och att återge centrala forskningsresultat inom området.

7,5 högskolepoäng, Mittuniversitetet, Studieort: Ortsoberoende. Inställd. Ha förvärvat kunskap om centrala utvecklingspsykologiska teorier samt Kunskaper om olika definitioner av ämnet kriminologi, kriminologins relation till  På vår populära profil Kriminologi kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar till varför vissa människor begår  av J Parkatti · 2007 · Citerat av 7 — dogjort för struktureringsteorin och presenterat kritik som riktats mot Giddens, samhället och skulle tyda på att det existerar en helt självständig psykologisk  Vill förklara brott(slighet) genom att förena olika teorier * Försöker identifiera & förstå det krim.